Choose language:

Dobre zosúladený výrobný proces je viac ako naháňanie milisekúnd v takte stroja

Posted by tomas
in Blog
Napísané: 07 september 2020
Návštevy: 656
Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Toto je skôr miničlánok. Chcel by som upriamiť pozornosť na chybu, ktorej sa dopúšťajú mnohí manažéri vo výrobe. 

Bottleneck zariadenie, teda kľúčový stroj je väčšinou vyladený v maximálne možnej miere. Novší model Vám poskytne zlepšenie rádovo v jednotkách percent.

Väčšinou je takýto stroj v tandeme zariadení, dopravníkov, stanovíšť a operácií, ktoré mu zabezpečujú vstup a následne doručuje na ďalší úsek svoj produkt.

Na základe vlastnej opakovanej skúsenosti môžem prehlásiť, že správne vyladenie procesu tejto "výrobnej linky" má väčší dopad na produktivitu, kvalitu a celkový výkon výroby. Tento dopad je rádovo v desiatkach percent. Takže sa oplatí častokrát viac ako obstarať nový stroj.

Čo sú tie nástroje pre vyladenie Vášho procesu? Spomeniem najzásadnejšie používané našimi zákazníkmi:

  • Systém OEE, teda meranie a monitorovanie dostupnosti, kvality, výkonu
  • SPC regulácia, teda zber prevádzkových dát, sledovanie anomálií a regulácia parametrov v reálnom čase.
  • Notifikačné a alertingové systémy: či už je to vizualizácia, maják, email, SMSka. Včasná informácia je hodnotná informácia
  • Regulačné a riadiace systémy: riadenie feedu materiálu, ladenie práce dopravníkov a podobné systémy postavené väčšinou na použití Master PLC, teda nadradeného monitorovacieho PLC systému, ktorý v spolupráci s MES dokáže zasiahnuť aicky do procesu
  • Informačná základňa v reálnom čase: keď každý vie, čo má robiť, kedy to má robiť, ako to má robiť. Teda správny tok informácií a riadenie workflow vo výrobe, servise a údržbe, plánovaní, priemyselná mobilita.
  • Softvérové roboty (RPA): je nadstavba ERP a MES systému, ktorá aizuje rutinné úlohy, ktoré sú väčšinou na rozmedzí medzi fyzickým a digitálnym svetom Vašej organizácie. Napríklad RPA robot, ktorý odstaví dopravník ak dôjde k zastaveniu ďalšieho v článku výrobnej linky a zariadi presmerovanie toku materiálu, preplánuje kapacitu a zaúkoluje obsluhu a pošle notifikáciu údržbárom, aby sa vyhlo škodám. Takýto sme robili minulý mesiac.

Nejak som sa rozpísal. Prepáčte za gramatické chyby, texty väčšinou needitujem, slová vyliezajú ako live stream :).      

HORE