FRUJO a.s. v rámci inovácií implementuje aj výrobný systém optiMES

FRUJO a.s. patrí k významným českým výrobcom potravinárskych komponentov aplikovaných v rôznych odvetviach potravinárskeho priemyslu. Výrobní program je zameraný primárne na ovocné a zeleninové komponenty určené pre mliekarenský a tukový priemysel. Samostatnou najviac sofistikovanou kapitolou vo výrobnom portfóliu sú už od roku 2007 BIO certifikované a Clean Label komponenty.

Systém optiMES zabezpečí výrobné a podporné procesy shop flooru v tandeme s podnikovým ERP systémom. 

Imlementované moduly zahŕňajú okrem operatívneho plánovania a riadenia a odvodu výroby aj silné nástroje pre riadenie a kontrolu kvality, servis a údržbu, OEE, SPC a v neposlednom rade podporu vývoja nových produktov.

Systém optiMES integruje všetky existujúce podnikové technológie (stroje a zariadenia, meradlá, váhy, PLC technológie).

HORE