KOOR pre mobilnú údržbu zvolil optiMES Mobile ako optimálne riešenie

File:KOOR logo.png - Wikimedia Commons

Spoločnosť KOOR je najväčšou čisto slovenskou spoločnosťou poskytujúcou energetické služby. Vznikla v roku 2010 a odvtedy sa zaoberá realizáciou projektov, ktorými zvyšuje efektívnosť teplárenských zariadení a znižujeme energetickú náročnosť budov.

Systém optiMES Mobile je plne integrovaný na nadriadený ERP systém a poskytuje služby terénnej evidencie odpočtov, DMS fotodokumentáciu, zabezpečuje proces evidencie revíznych činností, procesy servisných úkonov (demontáže, montáže, úpravy) a mnohé ďalšie.

HORE