FOSS Fibre Optics v prvej fáze nasadenia agilného výrobného systému

Foss AS Fiberoptisk Systemsalg je nórska spoločnosť, ktorá sa od roku 1984 zaoberá technológiami optických vlákien. Viac ako 130 zamestnancov v závodoch v Nórsku a na Slovensku ročne vyrobia viac ako 2 milióny vysokokvalitných optických ukončovacích konektorov, ktoré dodáva pre kritickú infraštruktúru do celého sveta. 

Výrobný systém optiMES v tejto fáze operatívne riadi procesy výrobných fáz assembly a testing vo výrobe na všetkých pracoviskách, pričom nad procesmi je postavený monitoring efektivity výroby. MES systém je prepojený na podnikový ERP systém.

 

HORE